Hotellrom

Dei fleste av romma på Hotell Bondeheimen er dobbeltrom, alle med interiør og design utvikla i samsvar med norske tradisjonar og materiale. Dei ulike romma kan huse frå 1 til 5 personar.
Også forretningsfolk som ønskjer møte- og konferanserom vil finne at fleira av hotellromma kan nyttast både for overnatting og møteaktivitet.