Kultur & Historia

  • bondernes-hus-1903-1.jpg

Hotell Bondeheimen, eit hotell i Oslo med historik sus!

Hotell Bondeheimen i Oslo er saman med mellom andre Kaffistova og Heimen Husflid, eit dotterselskap av Bøndenes Hus.
Hotell Bondeheimen og Kaffistova, slik dei nå ligg i Rosenkrantz? gate 8, blei grunnlagt i 1913. Alle desse åra har Hotell Bondeheimen vore overnattingsstad for folk frå distrikta. 
Også kunstnarar som Sigrid Undset og Knut Hamsun, avisfolk frå Akersgata og skodespelarar frå teatra i området har hatt Bondeheimen i Oslo som eit naturleg val.